سپتیک تانک در ساختمان | شرکت پارس پلیمر صفاهان
سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک در ساختمان این قابلیت را دارد که در بهترین وضعیت آلودگی ناشی از فاضلاب خروجی از منزل های مسکونی و ساختمان ها را به طور تقریبی تا 63  درصد کم کند.

سپتیک تانک در ساختمان

سپتیک تانک در ساختمان

کاربرد سپتیک تانک در ساختمان

استفاده ازسپتیک تانک پلی اتیلن در ساختمان زمانی اهمیت پیدا کرد که فرهنگ آپارتمان نشینی به وجود آمد و با توجه به زیاد بودن قیمت خانه های ویلایی مردم به آپارتمان نشینی روی آوردند.
این موضوع باعث شد که میزان فاضلاب خروجی از واحدها ومجتمع های مسکونی افزایش پیدا کند.
زیاد بودن فاضلاب خروجی از ساختمان ها ومجتمع های مسکونی نیزباعث شد که دیگر چاه جاذب و باکتری های داخل آن زمان لازم برای انجام فرآیند تصفیه فاضلاب نداشته باشند .
ساخت سپتیک تانک و استفاده ازآن در ساختمان باعث رفع این مشکل شد.

مزیت استفاده از سپتیک تانک در ساختمان

یکی از مزایای استفاده از سپتیک تانک در ساختمان این است که باعث جذب فاضلاب به چاه جاذب می شود.

در واقع سپتیک تانک در ساختمان پساب فاضلاب واحد های مسکونی را می گیرد و همه ی امکانات مورد نیاز را تهیه می کند که واکنش های شیمیایی برروی فاضلاب انجام شوند که نتیجه ی آن جذب شدن فاضلاب به چاه جاذبی است که برای جذب یک سری محدودیت هایی دارد.

سپتیک تانک

سپتیک تانک

معایب استفاده از سپتیک تانک در ساختمان

سپتیک تانک در ساختمان اگرچه مزایای دارد که در بالا هم به آنها اشاره شد ولی مشکلات ومعایبی نیز دارد.
از معایب استفاده از سپتیک تانک در ساختمان این است که
• پس از استفاده از سپتیک تانک در ساختمان همچنان بوی نامطبوعی که واکنش های شیمیایی و باکتری های بی هوازی که فرآیند تصفیه فاضلاب را انجام می دهند ایجاد می کنند از بین نمی رود.
• آلودگی میکروبی که ایجاد می شود.

توصیه هایی جهت بالابردن کیفیت وبهبود عملکرد سپتیک تانک در ساختمان

• برای این که تا حدودی مشکل بوی نامطبوع که ایجاد می شود رفع شود لازم است که ابزار ونت هدایت را به کاربرد تاگازهای تولید شده با بوی نامطبوع مثل متان را به مرتفع ترین نقطه ی ساختمان انتقال دهد
• از فاضلاب خروجی از سپتیک تانک در ساختمان نمی توان برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز استفاده کرد.
• به هیچ وجه نباید از موادی که باعث نابودی باکتری های بی هوازی می شود استفاده کرد که این مواد شامل مواد شوینده مثل آنتی باکتریال آب باران غنی شده با اکسیژن و…..می باشد.

محاسبه حجم سپتیک تانک در ساختمان

عاملی که برای تعیین حجم سپتیک تانک درساختمان مهم است میزان حجم فاضلاب خروجی از واحد ها و مجتمع های مسکونی درطول شبانه روزمی باشد.
بنابراین حجم سپتیک تانک به حجم فاضلاب تولیدی بستگی دارد که سه حالت دارد:
1. درصورتی که حجم فاضلاب تولیدی دو مترمکعب باشد سپتیک تانک با حجم یه متر مکعب در نظرگرفته می شود.
2. درصورتی که حجم فاضلاب تولیدی بین دو تا شش مترمکعب باشد حجم سپتیک تانک یک ونیم برابر آن در نظرگرفته می شود.
3. در صورتی که حجم فاضلاب تولیدی بین شش تا شصت مترمکعب باشد حجم سپتیک تانک از معادله ی پایین مشخص می شود.
V=4500+0.78Q
که در این معادله :
Q=میزان فاضلاب تولیدی در طول شبانه روز
V=کمترین حجم ممکن که می توان برای سپتیک تانک در نظر گرفت.