ابعاد سپتیک تانک

سپتیک تانک
در حال حاضر روش های زیادی برای حجم یا ابعاد سپتیک تانک وجود دارد. سامانه آنلاین محاسبه حجم و ابعاد سپتیک تانک و یا محاسبات عددی مهندسان از جمله این روش ها می باشد. گروه صنعتی پارس پلیمر صفاهان قصد دارد در این مقاله ابعاد استاندارد سپتیک تانک را معرفی خواهد کرد. با این مقاله همراه باشید. می دانید که سپتیک تانک از لحاظ ظاهری شباهتی به استوانه دارد. شما برای این محاسبه از حجم استوانه به منظور محاسبه حجم سپتیک تانک استفاده می کنید. در دوران راهنمایی این فرمول را به خاطر دارید. حجم استوانه= شعاع *شعاع*3.14

ابعاد سپتیک تانک استاندارد

هر جسمی ابعاد استانداردی دارد. برای ابعاد سپتیک تانک استاندارد از هر قطر یا طولی استفاده نمی شود. به طور مثال غیر ممکن است قطر یک سپتیک تانک 1 متر باشد یا طول آن بالای 13 متر باشد. این طراحی به نوعی ابعاد را غیر قابل استفاده یا حمل خواهد کرد. ابعاد سپتیک تانک استاندارد را در ادامه بررسی خواهیم کرد. نکته قابل توجه این است که ابعاد سپتیک تانک با توجه به شرکت سازنده قابل تغییر است. بنابراین در طراحی و پیدا کردن ابعاد سپتیک تانک استاندارد یک سری را مد نظر میگیریم که باید از انها استفاده کرد. در ادامه قصد داریم ابعاد استانداردسپتیک تانک را بررسی کنیم.
ابعادسپتیک تانک

ابعادسپتیک تانک

تخمین حجم سپتیک تانک

محاسبه حجم و ظرفیت و ابعاد سپتیک تانک

اگر موفق نشدید حجم سپتیک تانک را با توجه به مقادیر بالا محاسبه کنید. پس احتمالا ابعاد مورد نظر شما تفاوت دارد. شما با تماس با بخش مهندسی و مشاوره فروش میتوانید با کارشناسان بخش سپتیک تانک ما در تماس باشید تا حجم مورد نظر شما را با ابعاد سپتیک تانک مورد نظر شما محاسبه نمایند. نکته قابل توجه این است که در محاسبه حجم سپتیک تانک عوامل دیگری دخالت دارند. برای مثال برای محاسبه حجم سپتیک تانک مورد نظر و این که بدانید به چه حجم یا بعادی با توجه به محل خود نیاز دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. اگر به موقع و درست راهنمایی ها اعمال شود دچار مشکلات بعدی نخواهید شد.

تعیین حجم و ابعاد سپتیک تانک از طریق محاسبه پساب خروجی از منبع فاضلاب

برای تعیین ظرفیت سپتیک تانک یک فرمول ابتدایی و کلی در کتاب مهندسی فاضلاب متکاف و اودی ذکر شده است. این فرمول به جهت حساب کردن ظرفیت سپتیک تانک مجتمع مسکونی استفاده شود.

فرمول محاسبه حجم سپتیک تانک

بر طبق این فرمول حجم سپتیک تانک مساوی است با تعداد واحدهای مسکونی مجتمع ضربدر میانگین تعداد خانوار ضربدر سرانه مصرف آب هر نفر در خانوار تقسیم بر 1000 ضربدر 75% بعلاوه عدد ثابت 4.5

عوامل مهم در فرمول

در فرمول فوق دو نکته اساسی وجود دارد اول ضریب 75درصد موجود در فرمول می باشد. این عدد در حقیقت بیانگر آن است که 25 درصد از آب مصرفی به ازای هر نفر تبدیل به مصارفی می گردد که به فاضلاب سرریز نمی گردد. لذا تنها برای 75 درصد از آب مصرفی به ازای هر نفر ظرفیت سپتیک تانک مد نظر قرار می گیرد. دوم اینکه حداقل ظرفیت سپتیک تانک معادل 4.5 مترمکعب است. این مقدار 4.5 مترمکعب از نظر نویسندگان کتاب یعنی متکاف و اودی این حداقل ظرفیتی است که سپتیک تانک نیاز دارد. تا درون سپتیک تانک، اصل اول تصفیه فاضلاب یعنی آرامش برقرار گردد در غیر اینصورت بر هم خوردن لایه های تشکیل شده از فاضلاب جامد باعث رشد ناقص باکتری بیهوازی گردیده و فاضلاب جامد به فاضلاب مایع تبدیل نخواهد شد.

جدول حجم سپتیک تانک بر اساس میزان مصرف روزانه

در جدول زیر کلیه حجم های لازم برای محاسبه ظرفیت سپتیک تانک فاضلاب در فضاهای مختلف عمومی، اداری، تجاری، بهداشتی و آموزشی را ذکر خوتهیم کرد. برای مثال ظرفیت سپتیک تانک یک هتل با ظرفیت 50 اتاق دو نفره معادل است با 75*2*50=750 گالن آمریکایی. یعنی ظرفیت سپتیک تانک هتل با 50 اتاق معادل 3000 لیتر می باشد. جدول حجم سپتیک تانک

سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک پلی اتیلن یکی از سیستم های تصفیه فاضلاب آماده است که توسط شرکت پارس پلیمر صفاهان ساخته می شود. این نوع سازه کمک شایانی به توسعه ظرفیت سپتیک تانک فاضلاب در صورتی که ظرفیت سپتیک تانک کم مورد محاسبه قرار گرفته باشد می کند.در صورتی که ظرفیت سپتیک تانک برای هر یک از انواع سپتیک تانک بیشتر از ظرفیت مورد نیاز محاسبه و یا خریداری شده باشد تنها مشکل، هدر رفت منابع مالی می باشد و هیچ مشکل دیگری رفع نخواهد کرد. ولی درصورتی که ظرفیت سپتیک تانک کم مورد محاسبه قرار گرفته باشد حتما باید بلافاصله نسبت به افزایش ظرفیت سپتیک تانک اقدام نمود.

تجربه شرط اول محاسبه حجم ستپتیک تانک

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک علاوه بر دانش در خصوص تصفیه فاضلاب نیازمند تجربه در این موارد است. برای مثال سپتیک تانک استراحتگاه میان راهی که در روز تعداد نامشخصی مسافر را می پذیرد چه حجمی خواهد داشت؟