قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله مواد و مصالحی که در ساخت پکیج استفاده می شود.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

 

عوامل مؤثر در نحوه ساخت و قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

• دبی فاضلاب
• امکانات لازم جهت تصفیه فاضلاب و روش های استفاده شده برای تصفیه
• میزان کیفیت فاضلاب ورودی
• میزان کیفیت فاضلاب خروجی و تصفیه شده
• محل و مکان مورد نیاز برای نصب پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

دبی فاضلاب چیست ؟

میزان فاضلاب تولیدی در طول شبانه روز را می گویند که یکی از عوامل مؤثر در قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی است.
علت مهم بودن این عامل مشخص کردن اندازه ومیزان حجم تصفیه خانه فاضلاب و پکیج است.
نکته ای که وجود دارد این است که نمی توان به طور مشخص و دقیق میزان فاضلاب ورودی را تعیین کرد بلکه باید حدس زد که در طول شبانه روز چه مقدار فاضلاب تولید می شود.

امکانات و روش های لازم جهت تصفیه فاضلاب

یکی دیگر از موارد مهم در قیمت پکیج انسانی راهکارها وشیوه هایی است که جهت تصفیه فاضلاب به کار می رود.
معمولا شیوه هایی که جهت تصفیه فاضلاب انسانی استفاده می شوند عبارت است از
• تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

• تصفیه فاضلاب با استفاده از روش لجن فعال با هوادهی گسترده
• تصفیه فاصلاب با فرآیند mbbr

تصفیه به روشmbr

تصفیه به روشmbr

میزان کیفیت فاضلاب ورودی

یکی دیگر از عوامل مهم در مشخص کردن قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی میزان کیفیت فاضلاب ورودی است.

عوامل تعیین کننده ی میزان کیفیت فاضلاب ورودی :

• میزان پی اچ (PH)
• میزان جامدات معلق
• میزان فسفر موجود
• میزان نیتروژن موجود
• اکسیژن خواهی شیمیایی(COD)
• اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD)

میزان کیفیت فاضلاب خروجی و تصفیه شده

این عامل یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی می باشد.
در واقع این مورد نشان می دهد که چه میزان از فاضلاب ورودی تصفیه شده و چه تغییراتی در روش های تصفیه فاضلاب به وجود آمده است.
به طورکلی فاضلاب خروجی باید بر اساس استانداردها واصول سازمان حفاظت از محیط زیست باشد که این استانداردها عبارتند از
• استاندارد فاضلاب خروجی برای کاربردها وامور کشاورزی
• استاندارد فاضلاب خروجی برای استفاده در چاه جاذب
• استاندارد فاضلاب خروجی برای استفاده در آب های سطحی

محل و مکان مورد نیاز برای نصب پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

این عامل نیز در تعیین قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی مؤثر است . مکان و محل مورد نیاز به منطقه ای که قراراست پکیج نصب شود بستگی دارد و برای هر محل فرق دارد.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی مناسب می باشد و استفاده از آنها برای تصفیه فاضلاب بهداشتی از نظر اقتصادی به صرفه است .

فواید به کارگیری پکیج تصفیه فاضلاب انسانی جهت تصفیه فاضلاب انسانی

• امکان انتقال و جابه جایی را دارد.
• قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی مناسب و نسبتا پایین است.
• کارایی و بازده بسیار بالایی دارد.
• میزان حجم مورد نیاز برای نصب کم است.
• نصب و پیاده سازی پکیج بسیار سریع و راحت انجام می شود.
• امکان کارکردن به صورت متوالی را دارد.
• پایین بودن انرژی مصرفی پکیج تصفیه فاضلاب انسانی
• به کارگیری فاضلاب خروجی در امور مختلف از جمله باغبانی و کشاورزی
• امکان بالابردن ظرفیت پکیج بر اساس شرایط وجود دارد.

راهکارهای موجود برای تصفیه فاضلاب انسانی

شیوه های موجود برای تصفیه فاضلاب انسانی عبارتند از فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی .

عوامل مهم در تعیین قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

از جمله اساسی ترین موارد مؤثر در تعیین قیمت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی امکانات و مصالح و مواردی است که در تولید پکیج از آنها استفاده می شود.