نحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن | سپتیک تانک | پارس پلیمر صفاهان
نحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن

نحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن :

نحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن متفاوت است و می تواند به سه راه نصب و راه اندازی شود.
این سه روش نصب سپتیک تانک پلی اتیلن عبارتند از:
• نصب دفنی سپتیک تانک پلی اتیلنی
• نصب سطحی سپتیک تانک پلی اتیلنی
• نصب هوایی سپتیک تانک پلی اتیلنی
هر سه روش باید اصولی و براساس استاندارد هایی که هست انجام شود تا در کارکرد سپتیک تانک تأثیر منفی نداشته باشد و مشکلی به جود نیاید.

نحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن به طور دفنی:

1. یکی از نکاتی درنحوه ی اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن به صورت فنی مهم است این است که محل نصب سپتیک تانک پلی اتیلن از قبل آماده شود.
معمولا برای دفن ونصب سپتیک تانک پلی اتیلنی از چاله استفاده می کنند.

ویژگی های محل نصب سپتیک تانک پلی اتیلن :

نحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها محل نصب می باشد.
برخی از خصوصیاتی که محل دفن سپتک تانک پلی اتیلن باید داشته باشد در زیر آمده است:
• اندازه محل نصب و پیاده سازی سپتیک تانک باید از ابعاد خود سپتیک تانک یک متر بیشتر باشد.
• دیواره های چاله باید شیب دار باشند که خاک ریزش نکند و اختلالی در کار سپتیک تانک به وجود نیاورد.
• کف و ته چاله باید بدون شیب باشد.
• نباید هیچ گونه جسم سخت و قطعه سنگ های بزرگ در چاله باشد.
• اگر خاک استحکام کافی نداشته باشد باید بتن ریزی شود .

2. انتقال و حرکت دادن پلی اتیلن به درستی :

مورد مهم دیگر درنحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن جابه جایی و قراردادن سپتیک تانک پلی اتیلن در محل است.
در جابه جایی سپتیک تانک باید دقت زیادی داشت تا آسیبی به آن وارد نشود.

نکات مهم در جابه جایی سپتیک تانک اتیلن :

سپتیک تانک پلی اتیلن را باید خیلی آهسته داخل چاله قرارداد چون پایه دار هستند وممکن است صدمه ای ببینند.
• هنگام قراردادن سپتیک تانک پلی اتیلن داخل چاله باید تعادل سپتیک تانک حفظ شود.
• به هنگام برداشتن سپتیک تانک ار روی وسیله نقلیه حتما باید کمربند نخی استفاده کرد.

3. برقراری اتصالات لازم برای سپتیک تانک پلی اتیلن :

یکی دیگر از نکات مهم در نحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن است. موارد زیر باید رعایت شود.
• بعد از قراردادن سپتیک تانک باید تمام انشعابات واتصالات لازم برقرار شوند.
• نباید خاک زیادی روی لوله هایی که انشعاب دارند بریزد چون فشار زیادی به این محل ها می آورد و آسیب میزند برای جلوگیری از این کار بتن و آجررا در این محل ها به کار می برند.

4. پرکردن فضاهای اطراف سپتیک تانک پلی اتیلن :

نکته ی مهم دیگر در نحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن به صورت دفنی است.
• برای راحتی پر کردن اطراف سپتیک تانک باید فضایی به اندازه حدود نیم متر در اطراف آن وجود داشته باشد.
• برای پرکردن فضا از موادی مثل شن وماسه درشت ، شن نخودی وخرده سنگ ها استفاده کرد.

نحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن به صورت سطحی :

همه مواردی که در نحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن به صورت فنی گفته شد اینجا هم باید رعایت شود.
به علاوه این که اگرسپتیک تانک در مناطق گرم نصب شود باید یک سایه بانی روی آنها قرار بگیرد که در معرض آفتاب و حرارت بالا قرار نگیرد.

نحوه اجرا سپتیک تانک پلی اتیلن به صورت هوایی :

در نحوه اجرای سپتیک تانک پلی اتیلن به صورت هوایی نیز باید همه ی نکاتی که در بالا ذکر شدند رعایت شود.
همچنین فونداسیونی که اجرا می شود چه از جنس بتنی باشد چه فولادی باید بتواند وزن مخزن پر و همه ی بار های دینامیکی را تحمل کند.