نحوه صحیح عملکرد سپتیک تانک

نحوه صحیح عملکرد سپتیک تانک

نحوه صحیح عملکرد سپتیک تانک

نحوه صحیح عملکرد سپتیک تانک به این گونه است که ابتدا باید فاضلاب خروجی از کارخانه ها و رستوران ها و…. از طریق لوله ی ورودی وارد سپتیک تانک شود و سپس فرایند تصفیه فاضلاب انجام شود.

نحوه صحیح عملکرد سپتیک تانک چگونه است ؟

• ابتدا باید فاضلاب خروجی از مکان های مختلف به بخش اول سپتیک تانک وارد شود.
• در این مرحله باید مواد جامد ته نشین شوند و چربی ها و روغن های اضافی روی سطح شناور شوند.
• یک لایه لجن در ته سپتیک تانک ایجاد می شود که در آن قسمت باکتری های بی هوازی که فرآیند تصفیه فاضلاب را انجام می دهند رشد می کنند و تا حدودی با مصرف مواد آلی و تغذیه از فاضلاب آن را تمیز می کنند.
• گاز کربنی که بر اثر مصرف مواد آلی فاضلاب توسط باکتری ها ایجاد می شود از طریق لوله ای که در قسمت فوقانی سپتیک تانک وجود دارد خارج می شود.

اجزای سپتیک تانک

اجزای سپتیک تانک

عواملی که در نحوه صحیح عملکرد سپتیک تانک نقش دارند:

• نکته ای که در نحوه صحیح عملکرد سپتیک تانک نقش دارد این است که گاز کربنی که در بالا به آن اشاره کردیم حتما باید تخلیه شود و از سپتیک تانک خارج گردد وگرنه احتمال انفجار سپتیک تانک وجود دارد.
• سپتیک تانک نباید به طور کامل تخلیه شود و بخشی از لجن ته آن باقی بماند چون که باکتری های بی هوازی که فرآیند اصلی تصفیه فاضلاب را انجام می دهند در آنجا رشد می کنند.

موارد استفاده سپتیک تانک :

نحوه صحیح عملکرد سپتیک تانک باعث می شود که سپتیک تانک در همه جا برای تصفیه فاضلاب های بهداشتی ، صنعتی و…. کاربرد داشته باشد.
در زیر به برخی از موارد استفاده ی سپتیک تانک اشاره می کنیم :
• استفاده از سپتیک تانک برای حذف روغن ها و چربی های اضافی موجود در فاضلاب برای جلوگیری از پرشدن چاه جاذب و گرفتگی لوله ها
• استفاده از سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب های بهداشتی و انسانی منزل های مسکونی ، کارگاه ها ، رستوران ها و…
• انجام فرآیند انتقال فاضلاب به بخش های مختلف سیستم های تصفیه فاضلاب

نحوه صحیح عملکرد سپتیک تانک پمپی:

سپتیک تانک پمپی یکی از اقسام سپتیک تانک است که همه ی اجزای سپتیک تانک را به علاوه یک مخزن پمپ دارد.
اجزای تشکیل دهنده ی مخزن پمپ سپتیک تانک پمپی :
• پساب و خروجی فاضلاب
• شناورهای کنترل
• هشدار برای سطح بالای آب

نقش شناورهای کنترل در نحوه صحیح عملکرد سپتیک تانک پمپی:

وظیفه ای که برعهده ی شناورهای کنترل می باشد این است که بخشی از پساب را به فاضلاب منتقل کنند.
پمپ دو حالت دارد:
1. وقتی که پساب در مخزن پمپ به سطح شناور برسد پمپ فعال و روشن می شود
2. وقتی که شناور به سمت پایین می آید پمپ خاموش یا قطع می شود

تفاوت سپتیک تانک تک محفظه ای و دو محفظه ای :

• کارایی و بازده سپتیک تانک دو محفطه ای برای تجزیه مواد جامد بیشتر است و بهتر از سپتیک تانک تک محفظه ای عمل می کند.
• سپتیک تانک دو محفظه ای نسبت به سپتیک تانک تک محفظه ای به پمپاژ یا تخلیه ی بیشتری احتیاج دارد.

سپتیک تانک

سپتیک تانک