قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی
قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی متغیری است که امروزه بسته به ابعاد و جنس تغییر می کند. با افزایش جمعیت شهرنشینی و توسعه علم و فناوری، نیاز به احداث مجتمع های مسکونی و تصفیه فاضلاب خروجی از مجتمع های مسکونی بیشتر از قبل گسترش یافت. یکی از مزایای انکار نشدنی این نوع تصفیه فاضلاب کمک به کم آبی و احیای درصدی از منابع آب می باشد. زیرا آب برگشتی از منابع تولید پساب فاضلاب می تواند در چرخه تولید استفاده شود. قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

حدود قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

برحسب پارامترهای تاثیر گذار در طراحی و ساخت سیستم تصفیه فاضلاب ممکن است از 50 میلیون تا 300 میلیون این قیمت ها متغیر باشد. زیرا این پارامترهای تاثیر گذار در سیستم های مختلف متنوع اند.

پارامترهای تاثیر گذار بر قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

موردهای ذکر شده در زیر روی قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی به شدت تاثیرگذار است. در زیر هر یک از این موارد را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

فرآیند هاو تجهیزات لازم برای تصفیه فاضلاب خانگی

دبی فاضلاب کیفیت(نوع) فاضلاب تولید شده (ورودی به تصفیه خانه) کیفیت فاضلاب تصفیه شده (خروجی از تصفیه خانه) بر اساس استاندارد سازمان محیط زیست فضا و مکان لازم برای احداث پکیج تصفیه فاضلاب شما ابتدا باید یک پاسخ برای پنج پرسش بالا داشته باشید تا کارشناسان پارس پلیمر صفاهان این قیمت را تخمین بزنند. در زیر قصد داریم هر یک از موارد را شرح دهیم.

دبی فاضلاب

یکی از عوامل موثر بر روی قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی دبی فاضلاب است. توسط دبی فاضلاب حجم فاضلاب تولید شده در روز می باشد که معمولا بر حسب مترمکعب در روز بیان می شود. معمولا اطلاع دقیق از میزان دبی فاضلاب تولیدی وجود ندارد و باید با یک تخمین حدودی میزان فاضلاب ورودی را تعیین کرد. اهمیت دبی فاضلاب به این دلیل است که دبی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه در واقع تعیین کننده حجم و ابعاد تصفیه خانه فاضلاب می باشد. در واقع باید عوامل تولید فاضلاب مانند حمام، دستشویی، سینک ظرفشویی ، غذا خوری ها و بقیه عوامل را بررسی کرد سپس با یک برنامه جمعیت شناختی باید جمعیت تولید کننده فاضلاب بررسی گردد.

ضرایب تولید فاضلاب

با توجه به ضرایب از جمله ضریب تولید فاضلاب (sewage factor) که معمولا بین 0.7 تا 0.9 است. میزان نسبی آبی(آب مصرف شده در مجموعه) که به فاضلاب تبدیل می شود را محاسبه کرد.

کیفیت(نوع) فاضلاب تولید شده و ارتباط آن با قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

کیفیت فاضلاب ورودی به هر تصفیه خانه را با استانداردها و شاخص های کیفی می سنجند. از جمله این شاخص ها می توان به موارد زیر اشاره کرد پی اچ اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD) فسفر کل نیتروژن

محدوده شاخص های کیفیت

محدوده این رقم ها بسته به نوع فاضلاب … متفاوت است. معمولا TSS در فاضلاب های بهداشتی و شهری حدود ۱۲۰ تا ۳۶۰ میلی گرم بر لیتر است. COD فاضلاب ورودی به تصفیه خانه های فاضلاب های شهری معمولا بین ۲۰۰ تا ۷۸۰ میلی گرم بر لیتر است. این رقم میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد قابل اکسید شدن است. مقدار BOD در فاضلاب های شهری بین ۱۱۰ تا ۴۰۰ میلیگرم بر لیتر است. شاخص BOD خود به چند بخش تقسیم می شود. این بخش ها را می توان به صورت BOD دیر تجزیه پذیر و عیر قابل تجزیه پذیرنام برد . مقدار نیتروزن کل برای فاضلاب وروردی حدود ۲۰ تا ۸۵ میلی گرم بر لیتر نیتروژن است. پارامتر مهم تاثیر گذار دیگری که در طراحی تصفیه خانه فاضلاب برای ارائه قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی تاثیر دارد پی اچ (PH) می باشد. که چون عامل تاثیر گذاری در فرانید زیستی میکروارگانیز های تصفیه فاضلاب است باید حدود 6.5 تا 7.5 باشد.

کیفیت فاضلاب تصفیه شده (خروجی از تصفیه خانه)

کیفیت فاضلاب خروجی تعیین کننده میزان تصفیه شدن پساب ورودی در تصفیه خانه و تغییرات ایجاد شده در فرایند های تصففیه شده می باشد و عامل مهمی در قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی می باشد. به طور کلی سه دسته استاندارد توسط سازمان محیط زیست برای خروجی تصفیه خانه های در نظر گرفته شده است. استاندارد خروجی فاضلاب برای کاربری کشاورزی ،استانداردخروجی فاضلاب برای کاربری آب های سطحی ، استاندارد خروجی فاضلاب برای چاه جاذب می باشد.

فرآیند های تصفیه فاضلاب و تجهیزات موثر روی قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

پس از تعیین دبی ورودی گام بعدی برای تعیین قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی ، انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد ، که معمولا فرآیند لجن فعال متعارف یا فرآيند لجن فعال با هوادهی گسترده یا تصفیه فاضلاب به روش mbbr برای تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده می شود ، از جمله مزایا سیستم mbbr ، سیستم هوادهی گسترده EAAS می توان به شوک پذیری نسبت به بار تولیدی فاضلاب نام برد چرا که معمولا دبی فاضلاب تولیدی دارای نوساناتی می باشد که این نوسان ها در طول روز یکنواخت نبود و باعث ایجاد شوک به تصفیه خانه می شود.

مثالی از نوسانات فاضلاب خانگی

مثلا در ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهری باید به این نکته توجه کرد که در طول روز در مناطق مرکز و جنوب شهر که اکثر مردم ساعت شروع کار و فعالیت شغلی شان ۸ صبح می باشد، در حدود ساعت ۶تا۸ صبح بار فاضلاب وروردی به شبکه جمع آوری فاضلاب و پس از آن بار فاضلاب ورودی به تصفیه خانه افزایش ناگهانی می یابد لذا باید در طراحی های فرآیند های تصفیه فاضلاب این موارد لحاظ شود.

فضا و مکان لازم برای احداث پکیج تصفیه فاضلاب

فضا و مکان لازم برای احداث تصفیه خانه فاضلاب نیز برای هر محل متفاوت می باشد و باید در محل بررسی شود. در ایران نیز همچون سراسر جهان اهمیت تصفیه فاضلاب چند صباحی است بین دولتمردان بسیار برجسته شده و با اهرم فشار از طریق اداره محیط زیست و اداره آب و فاضلاب و صنایع و معادن به فکر بازیابی پساب تولیدی از منبع تولید پساب افتاده اند . علی ای حال ناب زیست بعنوان شرکتی پیشرو در زمینه تصفیه فاضلاب آمادگی خود را جهت تصفیه فاضلاب تولیدی از منابع مختلف تولید فاضلاب اعم از تصفیه فاضلاب هتل ، تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی ، تصفیه فاضلاب بیمارستان ، تصفیه فاضلاب صنعتی ، تصفیه فاضلاب مدرسه ، تصفیه فاضلاب کارخانجات و اعلام می نماید.

بهینه سازی قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

تصفیه فاضلاب می تواند کمک زیادی در جهت مقابله با بی آبی که هم اکنون دامنگیر کشور شده است کند. تصفیه فاضلاب در کارخانجات باعث می شود این کارخانه ها بتوانند از پساب خود دوباره در خط تولید استفاده نمایند . مثلا شرکتی همچون فولاد بناب که روزانه بیش از 80 مترمکعب آب مصرف می نماید در صورت استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب می تواند روزانه 480.000 تومان آب را صرفه جویی نموده و به چرخه تولید بازگرداند . هزینه نصب یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب برای شرکت فولاد بناب معادل 350 میلیون تومان برآورد شده است که در صورت محاسبه آب بهای مصرفی می توان به راحتی پی برد که این شرکت ظرف مدت دو سال می تواند هزینه پرداخت شده بابت پکیج تصفیه فاضلاب را پس انداز نماید و بعد از دو سال  به سرمایه گذاری این مبلغ در سایر فعالیت ها اقدام نماید.

بیشتر بخوانید

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی