تماس با پارس پلیمر

کارخانه

  • اصفهان- کيلومتر 80 جاده اصفهان به تهران- 10 کيلومتر مانده به ميمه
  • 52374812-15 31 98+