شرکت ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

شرکت ساخت پکیج تصفیه فاضلاب شرکتی است که انواع مختلف پکیج های تصفیه فاضلاب را طراحی می کند و می سازد. پکیج هایی که توسط شرکت ساخت پکیج تصفیه فاضلاب ساخته می شود می تواند بتنی یا فلزی باشد.

مزیت های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی پارس پلیمر صفاهان

پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی که توسط شرکت ساخت پکیج تصفیه فاضلاب ساخته می شوند به گونه ای طراحی شده اند که امکان تغییر مکان وحمل آن ها به مکان مورد نظر وجو دارد و این که می توان براساس میزان فاضلابی که تولید می شود ظرفیت آن ها را افزایش داد.

مزیت های پکیج های ساخته شده توسط شرکت ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

• بعد از نصب قابلیت حمل و جابه جایی دارد • نصب کردن و راه اندازی آن بسیار سریع انجام می شود • انرژی لازم ندارد • امکان تصفیه ی انواع مختلف فاضلاب ها را دارد • بر اساس اصول سازمان حفاظت از محیط زیست ساخته می شوند • بوی بدی در مکانی که نصب شده اند پخش نمی کنند • عملکرد بسیار بالایی دارند • می تواند براساس سفارش مشتری برای انواع محیط ها ساخته شود

قسمت های اصلی پکیج های شرکت ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج های ساخته شده توسط این شرکت ها از قسمت های مختلفی تشکیل شده اما مهم ترین و اصلی ترین آنها در زیر آورده شده است: • آشغالگیری • هوادهی • کلرزنی • ته نشینی • هاضم لجن

خصوصیات پکیج تصفیه فاضلاب های پارس پلیمر صفاهان

• عملکرد و کارایی زیاد • کیفیت خوب • مستحکم در برابرترک خوردگی و شرایط جوی • حفاظت از آن بسیار راحت است • هزینه ی تعمیر کردن این پکیج ها خیلی کم است • می توان ظرفیت آن را براساس شرایط موجود افزایش داد

شیوه های تصفیه فاضلاب توسط پکیج های تصفیه فاضلاب

پکیج های ساخته شده توسط شرکت ساخت پکیج تصفیه فاضلاب به سه روش فاضلاب را تصفیه می کنند که عبارتند از تصفیه هوازی ، تصفیه بی هوازی ، تصفیه هوازی بی هوازی فرایند تصفیه فاضلاب توسط پکیج ها در نهایت فاضلابی شفاف و تمیز تولید می کند هیچ بوی بدی ندارد و در امور مختلفی از جمله آبیاری و امور کشورزی از آن استفاده می شود.

اقسام پکیج های تصفیه فاضلاب

پکیج های تصفیه فاضلاب انواع و اقسام مختلفی دارند از جمله فلزی ، پلی اتیلنی و فایبرگلاس . علاوه بر این پکیج ها دارای ظرفیت های مختلف هستند که با توجه به شرایط و محدودیت های محیط پکیج با ظرفیت مناسب ساخته و استفاده می شود. که معمولا ظرفیت پکیج های شرکت ساخت پکیج تصفیه فاضلاب از 1.5متر مکعب در شبانه روز تا 500 متر مکعب در شبانه روز است.

راهکارهای متفاوت تصفیه فاضلاب توسط پکیج ها

پکیج ها ازفرآیندها و راهکارهای مختلفی برای تصفیه کردن فاضلاب استفاده می کنند که به چند مورد از این فرآیند ها و راهکارها اشاره می شود : فرایند USBF و MBBR و EAAS

قیمت پکیج های تصفیه فاضلاب ساخته شده توسط پارس پلیمر صفاهان

قیمت پکیج های تصفیه فاضلاب بسیار مناسب و حتی پایین است . همچنین مزیتی که این نوع پکیج ها دارند این است که هزینه ای که باید برای نگه داری و تعمیر آن ها نیز مصرف شود خیلی کم است .