فوریه 28, 2018

فاضلاب UASBفرآیند بی هوازی

فاضلاب UASBفرآیند بی هوازی فرآیند بستر بی هوازی لجن با جریان رو به بالا یا […]
فوریه 28, 2018

راکتور UASB

در روش تصفیه فاضلاب با راکتور UASB از فعالیت باکتریهایی صحبت خواهد شد نه تنها به […]
آوریل 18, 2018
سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک و آب زیرزمینی

سپتیک تانک و آب زیر زمینی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.خاک مناسب، فرایند تصفیه و […]
ژوئن 17, 2018

تاریخچه سپتیک تانک

با تاریخچه سپتیک تانک آشنا شوید برای اولین بار در سال 1876 در آمریکا مورد […]
جولای 10, 2018

انواع سپتیک تانک

همان طور که در مقالات قبل به انواع سپتیک تانک اشاره کردیم. حال در این مطلب […]
آگوست 27, 2018
سپتیک تانک فاضلاب

قیمت سپتیک تانک

قیمت سپتیک تانک بسته به جنسیت و ظرفیت و کارایی متغیر است. یکی از عوامل […]
سپتامبر 1, 2018
پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی که از نیازهای اولیه هر بخش بیمارستانی است. درمانگاه ها و […]
سپتامبر 9, 2018
شرکت ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

تاثیر سپتیک تانک بر آب زیر زمینی

تاثیر سپتیک تانک بر آب زیر زمینی بسیار محسوس است.سپتیک تانک ها به عنوان بهترین […]
سپتامبر 10, 2018
کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی توسط شرکت مهندسی پارس پلیمر صفاهان با استفاده از فناوری روز […]