مقالات بایگانی | پارس پلیمر صفاهان
سپتامبر 18, 2018

ظرفیت استاندارد سپتیک تانک

ظرفیت استاندارد سپتیک تانک سپتیک تانک یکی از پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده در صنعت تصفیه […]
سپتامبر 16, 2018

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بعد از ساخت پکیج تصفیه آب ضرورت […]
سپتامبر 13, 2018

سپتیک تانک بتنی یکی دیگر از انواع سپتیک تانک ، سپتیک تانک بتنی است. جنس […]
سپتامبر 12, 2018

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی متغیری است که امروزه بسته […]
سپتامبر 11, 2018

ابعاد سپتیک تانک

ابعاد سپتیک تانک (حجم و ظرفیت سپتیک تانک) در حال حاضر روش های زیادی برای […]
سپتامبر 10, 2018

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی پکیج تصفیه فاضلاب انسانی توسط شرکت مهندسی پارس پلیمر صفاهان با […]
سپتامبر 9, 2018

تاثیر سپتیک تانک بر آب زیر زمینی

تاثیر سپتیک تانک بر آب زیر زمینی تاثیر سپتیک تانک بر آب زیر زمینی بسیار […]
سپتامبر 1, 2018

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی چیست؟ پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی که از نیازهای اولیه هر بخش […]
آگوست 27, 2018

قیمت سپتیک تانک

قیمت سپتیک تانک قیمت سپتیک تانک بسته به جنسیت و ظرفیت و کارایی متغیر است. […]