دسامبر 27, 2017

مخازن پایانه مرزی خسروی

دو دستگاه مخزن آب آشامیدنی ظرفیت: 2*25 متر مکعب عمودی کارفرما اصلی: اداره راه و […]
دسامبر 27, 2017

سپتیک تانک ساختمان شریعتی تهران

سپتیک تانک ساختمان شریعتی تهران یک دستگاه سپتیک تانک ساختمان مسکونی 12 متر مکعبی نصب […]
دسامبر 27, 2017

بیو فیلتر – آویژه

یک دستگاه بیو گاز پلی اتیلن به ارتفاع 5 متر و قطر 1 متر همراه […]
دسامبر 27, 2017

سپتیک تانک هلال احمر

یک دستگاه سپتیک تانک 45متر مکعبی کارفرما: سازمان هلال احمر پایانه امداد ونجات قرقچی- شهرستان […]
دسامبر 27, 2017

شفت و رایزر عمودی

یک دستگاه رایزر عمودی ارتفاع 6 متر- قطر داخل 600میلیمتر – همراه با پدل میانی […]