مزایای سپتیک تانک فاضلاب

مبانی طراحی سپتیک تانک

سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب

 

یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین راه ها برای تصفیه ی فاضلاب به کاربردن سپتیک تانک فاضلاب است چون که مزایای سپتیک تانک فاضلاب نسبت به روش های دیگر تصفیه ی فاضلاب بیشتر است وبه طورمتقارن دو نوع تصفیه یعنی ته نشینی (تصفیه مکانیکی) و تصفیه بیولوژیکی به وسیله ی باکتری ها در آن انجام می شود. سپتیک تانک پلی اتیلن در مجتمع های مسکونی کاربرد دارند .مزایای سپتیک تانک فاضلاب بسیار زیاد می باشد ما در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم:

مزایای سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب

• قیمت آن ارزان و برای خرید به صرفه تر است
• هزینه ی نگه داشتن و تعمیر کردن آن ناچیز است
• نیاز به مصرف انرژی ندارد
• در مناطق محروم و مناطقی که امکانات پایین دارند می توان آنها را برای تصفیه ی فاضلاب استفاده کرد
• نصب آن خیلی سریع و راحت انجام می شود
• در هر عمقی متناسب با شرایط می توان آن را نصب کرد
• از نظررعایت اصول بهداشتی بهترین گزینه است
• در برابر زلزله یا شکستگی مقاومت بالایی دارد
• حجم وفضای کمی را اشغال می کند
• حداقل 50 سال کارایی دارد
• در مقابل مواد اسیدی که در خاک وجود دارد پایداری دارد
• پایدار بودن در برابر اشعه ی ماورابنفش
• می توان آن را در اندازه های متفاوت ساخت

با این که مزایای سپتیک تانک فاضلاب بسیار زیاد است اما معایبی و نقص هایی هم دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم.

معایب سپتیک تانک فاضلاب

• اگر سپتیک تانک فاضلاب کارکرد درستی نداشته باشد باکتری ها و ویروس ها و مواد آلی وارد آب های زیرزمینی می شوند و آن را آلوده می کنند
• بخشی از موادی که در پایین انباره انباشه و ته نشین شده اند گازهایی تولید می کنند و به همراه آنها به سطح فاضلاب آمده و در کار سپتیک تانک فاضلاب مشکل به وجود می آورند.
• تصفیه به صورت ناقص انجام می شود

مزایای سپتیک تانک فاضلاب (گندانبار فاضلاب)

• داشتن سرعت زیاد در تولید
• وابسته نبودن به شرایط آب و هوایی
• در مدت زمان یک هفته می توان به آسانی  500 متر مکعب از آن را فرآوری کرد

مزایای سپتیک تانک فاضلاب ساخت و نصب در محل

• از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است
• در پروژه هایی که نیاز دارند سپتیک فاضلاب به صورت دمونتاژ در مکان مورد نظر نصب شود وفرآیند تولید در آنجا انجام شود کاربرد دارند.
•  در پروژه هایی که سپتیک تانک  افزون بر این که وظایف خود را انجام می دهد نقش ایستگاه پمپاژ دارد کاربرد دارد

مزایای سپتیک تانک فاضلاب از قبل ساخته شده ی بتنی:

• قیمت گند انبار به قطر سپتیک تانک فاضلاب بستگی دارد هر چه قطر بیشتر باشد قیمت گند انبار نیز بیشتر می شود
• قطر این سپتیک تانک فاضلاب 1.2 و 1.6 و2 متر است

افزایش بازده سپتیک تانک فاضلاب :

• در زمان تخلیه کردن انباره نباید مواد لجنی را  به طور کامل تخلیه کرد و مقداری از آن باید کف انباره باقی بماند چون روی کارایی آن تأثیر می گذارد
• لجن جمع شده در کف انباره را باید به موقع تخلیه کرد که امروزه معمولا این کار را به وسیله ی پمپ انجام می دهند.
• نباید هیچ ماده ی گند زدایی وارد انباره شود چون که باعث می شود باکتری هایی که فاضلاب را تصفیه می کنند از بین بروند.

سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب