کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

مهم ترین کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب خانگی همانطور که از اسم آن مشخص است جهت تصفیه ی فاضلاب است . برای ساخت سیستم های تصفیه فاضلاب خانگی مخزن های پلی اتیلن به کار می رود که باعث می شود طول عمرآن افزایش پیدا کند و براساس اصول ساختمان محیط زیست و بدون بو ساخته می شوند و پساب خروجی ندارند و برای آبیاری حیاط و فضاهای سبز استفاده می شوند.

چند مورد دیگر از کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

• تصفیه فاضلاب خانگی • استفاده در مصارف کشاورزی • استفاده برای آبیاری فضاهای سبز • استفاده در سیفون ها • استفاده در هتل ها و رستوران ها

مقایسه کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب خانگی با کاربرد سپتیک تانک ها در تصفیه ی فاضلاب

یکی از راه هایی که برای تصفیه ی فاضلاب خانگی وجود دارد به کاربردن سپتیک تانک ها می باشد که از آلودگی های منابع قبول کننده ی فاضلاب که چاه جاذب یکی از آن هست پیش گیری می کند ولی مشکلی که استفاده از سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب دارد این است که تصفیه فاضلاب را به صورت ناقص و مقدماتی انجام می دهند. اینجاست که کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب خانگی در تصفیه فاضلاب خانگی معلوم می شود.

مزیت دیگری که سپتیک تانک دارد این است که چربی ها و روغن ها و موادی معلقی که در فاضلاب وجود دارند را از بین می برد که این کار موجب می شود که چاه پر و اشباع نشود و طول عمر چاه افزایش پیدا کند چون که در خیلی از خانه ها چاه ها پر می شوند و حفر کردن چاه های دیگر باعث می شود که نتوان از خاکی که با فاضلاب اشباع شده بهره وری کرد و خاک بستر زیر خانه هم از بین برود.

اما کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب خانگی افزون بر این که تصفیه فاضلاب خانگی را انجام می دهد آب های زیرزمینی را آلوده نمی کند.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

حال که کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب خانگی را با کاربرد سپتیک تانک مقایسه کردیم متوجه شدید که سپتیک تانک یک سری نقص ها و مشکلاتی دارد پس مسلما قیمت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی از سپتیک تانک ها بیشتر است چون که فاصلاب را به طور کامل تصفیه می کند ولی سپتیک تانک اگرچه قیمتش پایین تر است ولی تصفیه فاضلاب را به طور ناقص انجام می دهد.

کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب خانگی در مقایسه با پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی نسبت به تصفیه فاضلاب صنعتی راحت تر است و قسمت آن پایین تر است به همین دلیل است که کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب خانگی بیشتر است و نسبت به تصفیه فاضلاب صنعتی کارکرد وبازده بیشتری دارد.

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

تصفیه فاضلاب خانگی

تصفیه فاضلاب خانگی

یکی از به روز ترین راه های تصفیه فاضلاب خانگی پکیج تصفیه فاضلاب خانگی است که می تواند مواد آلی که در فاضلاب وجود دارد را تا حد استاندارد به هنگام تخلیه کاهش دهد.

نحوه ی کارکرد پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی با فرآیند لجن فعال و با هوادهی عمقی حباب ریز عملیات اصلی را انجام می دهند.