کنترل کیفیت و آزمایشگاه

کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت پارس پلیمر صفاهان

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت پارس پلیمر صفاهان با تجهیز آزمایشگاه و مرکز کنترل کیفیت خود درمحل کارخانه بدنبال ارائه محصول با کیفیت و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی بوده و همواره هدف خود را که بهبود بخشیدن به کیفیت تولیدات وحفظ و استمرار آن است ، را مهمترین اولویت خود در واحد کنترل کیفیت این شرکت قرارداده

به همین منظور این آزمایشگاه بصورت مداوم مواد اولیه ورودی به شرکت و محصول تولید شده را مطابق با استاندارد ها و دستور العملهای موجود ، کنترل کرده و کلیه پارامترهای کیفی و تولیدی را بصورت دقیق آنالیز نموده و ضمن نگهداری مدارک مربوطه ، از نتایج حاصله در جهت بهینه نمودن کیفیت محصولات تولیدی شرکت استفاده می نماید .

رسالت مهم واحد کنترل کیفیت پارس پلیمر صفاهان عبارتند از:

• بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی از طریق نظارت بر استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مطابق با استاندارد • کنترل دقیق در مراحل تولید و فرایند های مکمل تولیدی • رعایت قوانین و استاندارد های ملی و بین المللی در آزمایشگاه • استفاده از پرسنل متخصص و صلاحیت دار در واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه جهت انجام صحیح و دقیق دستور العمل ها و آزمون ها • آموزش های دوره ای پرسنل به منظور اتقاء دانش و مهارت آنها • گسترش ارتباط و همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی  

لیست تجهیزات و دستگاههای موجود در آزمایشگاه :

• دستگاه تست دوده                 • دستگاه اندازه گیری مقاومت حلقوی              • دستگاه سختی سنج • دستگاه رطوبت سنج                • کیت دانسیته                                         • ترازوی دیجیتال با دقت 0001/0 گرم • کولیس و میکرو متر                  • دستگاه DSC                                         • دستگاه آزمون ضربه • میکروسکوپ                          • ضخامت سنج                                         • آون • دستگاه MFI                          • دستگاه ESCR   با در اختیار داشتن تمام تجهیزات فوق و همچنین کالیبره نمودن دوره ای دستگاه ها و تجهیزات توسط شرکتهای بازرسی ثالث و مورد تایید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی می توان کلیه آزمونهای مربوط به لوله های پلی اتیلن و پلی پروپیلن و همچنین مواد اولیه آنها را مطابق با استاندارد انجام داده و با این کار محصول مبتنی بر استاندارد تولید و رضایتمندی مشتریان را با ارائه محصول با کیفیت و مطمئن به آنها ، ارتقاء بخشید . در واحد کنترل کیفیت شرکت پارس پلیمر صفاهان سه مجموعه آزمون انجام می پذیرد :  

1  – آزمون های بررسی کیفی محصول( لوله ) شامل:

• بازرسی وکنترل وضعیت ظاهری • کنترل و اندازه گیری ابعادی • آزمون تعیین دانسیته • آزمون تعیین شاخص جریان مذاب  MFI Melt Flow Index – • آزمون تعیین درصد و پخش دوده Carbon Black Content • آزمون پراکنش دوده   Carbon Black Distribution • آزمون تعیین مقاومت حلقوی Ring Stiffness • آزمون تعیین انعطاف پذیری حلقوی   Ring Flexibility • آزمون کشش مقطع جوش     Tensile Strength Seam • آزمون مقاومت در برابر حرارت – آون • کنترل نهایی

  2-  آزمون های بررسی کیفی مواد اولیه  شامل:

• آزمون کشش • آزمون کنترل کیفی مستربچ • آزمون تعیین شاخص جریان مذاب  MFI      Melt Flow Index • آزمون تعیین دانسیته • آزمون تعیین درصد دوده Carbon Black Content • آزمون بررسی پراکنش دوده Carbon Black Distribution • آزمون پایداری حرارتی OIT

3- آزمون های مربوط به جوش:

• انجام تست اسپارک برای قسمتهای جوشکاری شده HIGH FREQUENCY SPARK TESTER • کنترل و بازرسی ظاهری جوش مطابق با استاندارد DVS 2209 • کنترل مواد اولیه مورد استفاده برای جوشکاری که می بایست از جنس وگرید مشابه خود لوله باشد . • انجام آزمون فشارهوا در خصوص جوشکاری های انجام شده
« از 3 »