نکاتی در مورد حمل و نگهداری لوله ها

نکاتی  در مورد حمل و نگهداری لوله ها: در هنگام حمل لوله ها باید از هرگونه افتادن یا غلتان آنها خودداری شود و به خصوص در سوار و پیاده کردن از وسایل نقلیه باید مطابق شکل زیر از دو نقطه لوله باید گرفته شود. برای کنار هم قرار دادن لوله‌ها نیز نیاز است که دوتکیه‌گاه با فاصله یک سوم طول لوله از یکدیگربه عنوان نگه‌دارنده عمل کنند.   جوش لوله های پلی اتیلن دوجداره اسپیرال : جهت اتصال لوله ها ی پلی اتیلن دوجداره اسپیرال  بهترین روش جوش اکستروژن مطابق با استاندارد DVS  2209  آلمان می باشد . دراين روش ابتدا مواد اوليه پلي اتيلن هايدنسيتي كه بصورت گرانول مي باشد (لوله ها نيز مي بايست  از اين نوع ماده و گريد توليد شده باشد ) در دماي 220 -180 درجه سانتيگراد مذاب گرديده و بصورت خميري شكل در مي آيد. درمرحله بعدي ،‌سطح لوله يا ورق هاي پلي اتيلن كه دماي محيط را داشته ، بوسيله  دستگاه مخصوص با هواي گرم ، پيش گرم مي گردد. و سطح آماده شروع عمليات جوش مي گردد.و عمليات جوشكاري با  مواد مذاب كه بصورت خميري در آمده ، با ابزار و تمهيدات خاص و توسط پرسنل با تجربه و ماهر اتيلن انجام مي پذيرد.   تجربه ، تخصص ، دقت و اعتقاد به كيفيت  زمينه ساز ارائه يك سازه خوب و بدون نشتي و آّب بند مي باشد.