سپتیک تانک هلال احمر

یک دستگاه سپتیک تانک 45متر مکعبی

کارفرما: سازمان هلال احمر پایانه امداد ونجات قرقچی- شهرستان میمه اصفهان