حوضچه تقسیم آب

حوضچه آرامش – پلي اتيلن دوجداره:

اين سازه با توجه به درخواست كارفرما و ساخت چند نمونه آزمايشي و نصب درمناطق خاص طراحي و بهينه سازي گرديده است.

بطوركليحوضچه تقسیم آباز لوله هاي پلي اتيلن دوجداره اسپیرال و در اقطار داخلي 600 ، 700 ،800 ، 900 و 1000 ميليمتر ( بنا به درخواست کارفرما ) با استفاده از مواد پلي اتيلن هايدن سيتي پايپ گريد PE-80 و PE-100 محصول پتروشيمي ایران و یا مواد پلی اتیلن وارداتی ساخته میگردد.

« از 3 »

کف حوضچه:

جهت آب بندی و بستن انتهاي حوضچه از ورق پلي اتيلن دوجداره به ضخامت 50 ميليمتر استفاده مي گردد.

اين ورقها بوسيله جوش اكستروژن طبق استاندارد DVS 2209 به بدنه اصلي حوضچه تقسیم آب متصل مي گردد.

در برخی موارد جهت درگیر کردن حوضچه با فنداسیون بتنی کف، در قطر خارجی حوضچه قطعات پلی اتیلنی به صورت شعاعی جوش میگردد.

لوله های ورودی و خروجی حوضچه تقسیم آب:

شرکت پارس پلیمر صفاهان با توجه به طراحی کارفرما و نقشهحوضچه تقسیم آب می تواند لوله های پلی اتیلن جهت ورود و خروج آب و همچنین انشعابات با فلنچ و رینگ و جهت نصب شیر آلات برروی حوضچه ایجاد نماید.

جوشكاري حوضچه:

جوشكاري و اتصال كليه قطعات توضيح داده شده در توضیحات قبل مطابق استاندارد DVS 2209 آلمان انجام مي گيرد.

دراين روش ابتدا مواداوليه پلي اتيلن هايدنسيتي كه بصورت گرانول مي باشد (لوله ها نيزمي بايست ازاين نوع ماده وگريد توليد شده باشد ) در دماي 220 -180 درجه سانتيگراد مذاب گرديده و بصورت خميري شكل در مي آيد.

درمرحله بعدي،‌ سطح لوله يا ورق هاي پلي اتيلن كه دماي محيط را داشته، بوسيله دستگاه مخصوص با هواي گرم، پيش گرم مي گردد.

سطح آماده شروع عمليات جوش مي گردد و عمليات جوشكاري با مواد مذاب كه بصورت خميري در آمده، با ابزار و تمهيدات خاص و توسط پرسنل با تجربه وماهر انجام مي پذيرد.

تجربه، تخصص، دقت و اعتقاد به كيفيت زمينه ساز ارائه يك سازه خوب و بدون نشتي و آب بند مي باشد .