تاریخچه سپتیک تانک

با تاریخچه سپتیک تانک آشنا شوید

برای اولین بار در سال 1876 در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت، اگرچه این اختراع در سال 1881 در فرانسه ثبت شد. با مجهز نمودن سپتیک تانک به تنظیم کننده های جریان (Baffle) در سال 1905 بر کارایی این نوع سازه افزوده شد. در قرن حاضر پس از سال 1920 و گذشت نزدیک یک قرن از تاریخچه سپتیک تانک به طور گستردهای در سطح جامعه مورد استفاده قرار گرفته اند.پس از جنگ جهانی دوم، و ورود به تاریخچه سپتیک تانک این ابزار در مناطق مسکونی فاقد سیستم فاضلاب مورد توجه قرار گرفت.

داستان به وجود آمدن تاریخچهسپتیک تانک

تاریخچه سپتیک تانک برمیگردد به چندین دهه پیش، در زمانهای نه چندان دور قبل از اختراع پکیج تصفیه فاضلاب مانند سپتیک تانک، روش معمول و کارآمد دفع فاضلاب، نصب یک لوله از محل زندگی یا کسب به نزدیک‌ترین محیط آبی و ریختن آن به پایین تپه یا محل‌های دیگر بود. بعد از کشف روش‌هایی برای دفع فاضلاب، انسان‌ها کم‌کم فهمیدند که این روش باعث آلودگی راه‌های آبی، ایجاد بیماری و مرگ انسان‌ها و حیوانات می‌شود. درنتیجه روش‌های جدیدی به نام پکیج تصفیه فاضلاب یا سپتیک تانک اختراع شد.

مراحل قبل از تاریخچه سپتیک تانک

برای کمک به حل این مشکلات اولیه، سیستم‌های تصفیه خاک گرانش استاندارد معرفی شدند. این نوع دستگاه‌ها این امکان را فراهم می‌کنند که مواد جامد در کف تانک ته‌نشین شوند و مایعات از طریق گرانش در خاک فیلتر شوند. این روش فاضلاب به‌جای اینکه مستقیماً وارد آب‌های سطحی شود ابتدا به داخل زمین می‌ریزد. در اوایل تاریخچه سپتیک تانک گام اول به نظر خوب می‌رسد اما مشکلات دیگری رخ می‌دهد.

مشکلات این نوع تصفیه فاضلاب

مناطقی با زهکشی خاک فقیر گاها یک منطقه آبی (perch) در نزدیکی سطح زمین در زمان زمستان ایجاد می‌کنند. وجود چنین چیزی ممکن است گاهی اوقات موجب بازگشت آب به خانه و یا نارسایی قبل از بلوغ شود. در مناطقی با زهکشی بیش‌ازحد (سنگ شکسته و غیره) مواد فیلتر کافی مثل خاک برای تصفیه پساب قبل از ورود آلاینده‌ها به داخل آب‌های سفره‌های زیرزمینی وجود ندارد؛ بنابراین موجب آلودگی آب‌های زمین می‌شود که یک مشکل محسوب می‌شود.

تاریخچه سپتیک تانک در ایران

تاریخچه سپتیک تانک یا همان پکیج تصفیه فاضلاب که امروزه به‌وفور مورداستفاده قرار می‌گیرد خیلی نزدیک است. امروزه تعدیل‌کننده‌ها بسیاری از این مشکلات را مطالعه کرده‌اند و پکیج تصفیه فاضلاب را برای افزایش عمر دستگاه‌ها و همچنین محافظت مردم از آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی تغییر داده‌اند. البته این تاریخچه سپتیک تانک نیز کامل نیست اما بر اساس مشکلات مستند و تحقیقات علمی به وجود آمده است.