ایستگاه پمپاژ

ایستگاه پمپاژ

ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب به منظور تامین فشار مورد نیازخطوط انتقال آب و یا فاضلاب  طراحی وتولید می گردد.

وظیفه اصلی ایستگاه پمپاژ تامین دبی و فشار مورد نیاز در خط انتقال می باشد.

که به طول خط ، اختلاف ارتفاع و تجهیزات مسیر و نوع سیال بستگی دارد.
در یک ایستگاه پمپاژ تجهیزاتی از قبیل پمپ های انتقال آب یا فاضلاب ، شیرآلات ورودی و خروجی و … تعبیه می گردد .