اسپیرال |

اسپیرال

انواع لوله های فولادی درز جوش مارپیچ (اسپیرال) از قطر 16 الی 120 اینچ به روش جوشکاری زیر پودری ( (SAWاز ضخامت 5 الی 25.4  میلی متر و تا گرید فولادی X70 بر اساس استاندارد AWWA می باشد.